Havsvågen

Besöksmål Havsvågen

I byn Svarttjärn, 3 mil söder om Skellefteå, finns ett trevligt besöksmål kallat för ”Havsvågen”. Det ligger uppe på Lövångersbygdens högsta berg, Lidberget, vars topp ligger 155 m ö h. 

Öster om bergets topp ligger ett nära 2 hektar stort klapperstensfält, en lämning från den senaste istiden. Stenarna på fältet ligger i vågor och därför kallas området för Havsvågen. På havsvågen finns flera fornlämningar registrerade efter den inventering som Riksantikvarie-ämbetet gjorde 2007. Bland annat hittade man då lämningar efter fem boplatsställen och en stenugn. 

Under 2014 har byaföreningen i Svarttjärn gjort ett attraktivt utflyktsmål av Havsvågen som nu finns tillgängligt för dig som vill ut i naturen. Det finns en nyanlagd väg och stig som går dit upp med skyltning från huvudvägen, i mitten av byn. 

På Lidberget finns nu en grillstuga, en utegrillplats och ett förråd med toalett. Grillstugan går att hyra för föreningar för 200 kronor och för företag och privata sammankomster, 400 kronor. 

Ut på själva Havsvågen går en ramp med ett trädäck som gör det lätt att ta sig ut dit för att titta närmare på klapperstensfältet. I anslutning till Havsvågen kan du även gå upp i ett 5 meter högt utsiktstorn, utformat som en älg. Älgen har fått namnet ”Lill ́n”. Uppe i älgen kan du se ut över hela klapperstensfältet och vid klart väder har du utsikt ändå ut mot Rönnskärsverken vid havet.